Przyłącza wodno-kanalizacyjneOferujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne - projekt i usługę. Zajmujemy się podłączeniem do wodociągu, kanalizacji i sieci gazowej kompleksowo, starając się minimalnie angażować Inwestora. Załatwiamy wszelkie formalności związane z przyłączeniem
do wodociągu, zaczynając od stworzenia map geodezyjnych,
a skończywszy na dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji do Zarządu Dróg i Transportu oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zapewniamy także formalny odbiór zrealizowanej instalacji.

Uczestniczymy także przy budowie dróg, tworząc pod nimi wodociągi, instalacje gazowe i przyłącza kanalizacyjne (deszczowe, sanitarne
i ogólnospławne).

Zobacz więcej:

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne zewnętrzne
- Przyłącza wodno-kanalizacyjne
- Przyłącza gazowe
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Instalacje sanitarne wewnętrzne
- Instalacje wodno-kanalizacyjne
- Instalacje gazowe
- Pompy ciepła
- Ogrzewanie

Zobacz także nasze realizacje na facebook-u: www.facebook.com/tpinstal


TP Instal - przyłącza wodno-kanalizacyjne

Łódź, ul. Zakładowa 50/55, tel. 533-509-447