OfertaZajmujemy się projektowaniem i tworzeniem instalacji grzewczych, sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ogrzewania. Wykonujemy przyłącza gazowe i wodno-kanalizacyjne do budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Specjalizujemy się również w montażu systemów grzewczych, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, ogrzewania i pomp ciepła. Przy każdym zleceniu staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb Inwestora. Zapewniamy wszelkie formalności związane z odbiorami obiektów które realizujemy.

Wykonujemy:

- Instalacje grzewcze: ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe
- Ogrzewanie i Pompy ciepła: powietrzne i gruntowe
- Kotłownie: gazowe, olejowe, stałopalne ( węgiel, eko-groszek, pelet )
- Rekuperacja – wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- Projekty instalacji sanitarnych: woda, kanalizacja, gaz
- Budowa sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych
- Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Instalacje doziemne gazu
- Instalacje wewnętrzne: woda, kanalizacja, gaz, kolektory słoneczne, odkurzacze centralne
- Nadzory nad inwestycjami.

Zobacz więcej:

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne zewnętrzne
- Przyłącza wodno-kanalizacyjne
- Przyłącza gazowe
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Instalacje sanitarne wewnętrzne
- Instalacje wodno-kanalizacyjne
- Instalacje gazowe
- Pompy ciepła
- Ogrzewanie

Zobacz także nasze realizacje na facebook-u: www.facebook.com/tpinstal


TP Instal - technika sanitarna i grzewcza

Łódź, ul. Zakładowa 50/55, tel. 533-509-447